Garasjar og andre uthus

Døme på tidlegare ararbeid av Buen Garnås  AS når det gjeld garasje, uthus m.m.

Carport, bod og vedskjul

Dobbel garasje med loft

Dobbel garasje, med loftskontor og bod

Garasje/carport med bod og loft

uthus, hovdejord.bmp

Redskapshus