Tilbygg og ombyggingar 

Døme på tidlegare arbeid av Buen Garnås  AS.

Klikk deg vidare for å sjå bilete frå før og etter tilbygg/ombygging. 

Ombygging og tilbygg av hus

Stort hyttetilbygg til gamal stølsbu

To ulike tilbygg på to like hytter

Omarbeiding av terrasse til leilighet

Tilbygg til gamal laftehytte

Tilbygg med hems til hytte

Vinkeltilbygg til hytte

Vinkeltilbygg til hytte

Ark over inngang, hus

Vinkeltilbygg til hytte

Stort tilbygg, sjøhytte